Na wszystkie dzieci i młodzież ze Szkól Podstawowych z terenu Gminy Łopuszno, które wzięły udział w uroczystym Orszaku Trzech Króli, czekała wspaniała nagroda w postaci wyjazdu na lodowisko do Kielc. Z atrakcji skorzystało ponad 130 osób.  Zarówno młodzież jak i dzieci a także opiekunowie bawili się doskonale. Serdecznie dziękujemy wszystkim , których pomoc i wsparcie przyczyniły się do zapewnienia tak wspaniałej rozrywki.
Podziękowanie kierujemy na ręce:
- Pani Wójt Ireny Marcisz
- Władze Gminy Łopuszno
- Księdza Dziekana Ireneusz Jakusik
- Krzysztofa Błachuckiego
-  Krzysztofa Smolarczyka
- Grzegorza Piotrowskiego
- Zofia i Grzegorz Puchałów
- Agnieszki Świerczewskiej (Kwiaciarnia Aga)
- Anna i Michała Perz (Delikatesy Centrum)
- Aleksandra Kozaka
- Mariusza Łuszczyńskiego
- Sławomira Stelmaszczyka
-  Pawła Świercza
- Mirosława Śliwki
 oraz pracowników Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz Kół Gospodyń Wiejskich w Snochowicach i Lasocinie.


Cat Hair Remover