Jesteśmy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, obejmującym swoją działalnością teren miasta i gminy Łopuszno. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadząc różne formy działalności kulturalnej rozwijamy pasje, pomagamy przekraczać własne słabości, pracować nad sobą i twórczo spędzać wolny czas. Prowadzimy  naukę gry na instrumentach, warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne, wokalne, salkę fitness,  kafejkę internetową. Ponadto organizujemy plenery plastyczne, imprezy plenerowe, koncerty, wystawy oraz konkursy, spektakle teatralne, spotkania okolicznościowe.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nasi instruktorzy dokładają wszelkich starań, aby zajęcia spełniały państwa oczekiwania.
Zatem jeśli lubisz tańczyć, śpiewać, rysować, masz zdolności manualne, chcesz nauczyć się grać na keyboardzie lub gitarze klasycznej  lub masz inne uzdolnienia i zainteresowania – przyjdź do nas!  Czekamy na Ciebie.

 GOK w Łopusznie powstał w latach siedemdziesiątych. Pierwsze lata działalności to głównie współpraca z klubami „Ruchu", Klubami Rolnika i świetlicami wiejskimi. Do 1995 r. GOK kilkakrotnie zmieniał swoją siedzibę. Początkowo mieścił się w małym pomieszczeniu ”biurze” przy ul. Koneckiej 7, później na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie, następnie przy ul. Kieleckiej w ówczesnych pomieszczeniach GS „Samopomoc Chłopska”. Od 1995 roku do końca lipca 2013 r. GOK mieścił się w byłym budynku Urzędu Gminy, przy ul.  Włoszczowskiej 3 i zajmował pomieszczenie dawnej świetlicy UG. Tu organizowane były różnorodne formy działalności kulturalnej.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku GOK był organizatorem Turniejów Gmin (ze Strawczynem, Mniowem i Małogoszczem) oraz Turniejów Rekreacyjno - Sportowych. Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych Ośrodek Kultury jest organizatorem Plenerów Plastycznych, w których uczestniczą artyści z  Polski i Ukrainy. Plenery Plastyczne organizowane są od 1986 roku. Celem organizowanych plenerów jest pobudzenie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w sztuce oraz świadomego jej odbioru. Plenery odbywają się zwykle jesienią i trwają ok.12 dni. Organizatorzy zapewniają artystom całodzienne wyżywienie, noclegi i podobrazia. Uczestnicy przekazują organizatorom po dwie prace. Finałem tych spotkań są wernisaże i wystawy z udziałem artystów. Są to ważne spotkania, umożliwiające bezpośredni kontakt społeczności lokalnej z twórcą i jego dziełem.
Prace plenerowe zdobią MGOK, Urząd Miasta i Gminy, Liceum, Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, oraz domy prywatne.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury funkcjonuje od 1996 roku Galeria, w której eksponowane są prace poplenerowe.
Plenery Plastyczne wpisały się na stałe do kalendarium Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.

Pod patronatem MGOK działają zespoły ludowe: Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska" oraz  kapela Zygmunta Jakubowskiego.

MGOK współpracuje z prężnie działającymi na terenie gminy  Kołami Gospodyń Wiejskich w Snochowicach i Lasocinie.

Przy MGOK działają grupy taneczne i mażoretki. Nabór do grup tanecznych odbywa się w miesiącu wrześniu.

W MGOK prowadzona jest również indywidualna  nauka gry na gitarze klasycznej i na keyboardzie.  
Od wielu lat odbywają się tu twórcze spotkania pań pn. „Babskie czwartki”.


Cat Hair Remover